POV investeert in het in kaart brengen van de effectiviteit van haar ondersteuning.
We gebruiken hiervoor het model Kirkpatrick & Kirkpatrick.
POV focust bij de bevraging van haar stakeholders op niveau 2 en 3 van het model.

Bron: Kirkpatrick, D., & Kirkpatrick, J. (2006). Evaluating Training Programs. The four levels. (3rd edition). Berett-Koehler