30/05/2024: Finale Elektro Challenge 

Op 30 mei 2024 vond in het Antwerpse Provinciehuis de finale plaats van de Elektro Challenge, een wedstrijd georganiseerd door Provinciaal Onderwijs Vlaanderen
(POV). Het team van BA De Beemden kaapte de eerste plaats weg en kroonde zich tot ‘Elektro Kampioen 2024’.  Lees meer…

19/04/2024: Samenwerking met bedrijfsleven brengt innovatief leermateriaal naar Provinciaal Onderwijs Vlaanderen 

Door de snelle ontwikkelingen in digitalisering, energietransitie, elektrificatie en AI, is er een groeiende nood aan technisch geschoold personeel. Provinciaal Onderwijs Vlaanderen (POV) heeft daarom de handen ineengeslagen met TEO, een scale-up die andere bedrijven helpt om technisch talent te ontdekken en te ontwikkelen door middel van interactieve leerkoffers en een zelf ontwikkeld leerplatform. Door de samenwerking van POV en TEO zullen de leerlingen van het Provinciaal Onderwijs zich nog beter kunnen voorbereiden op de arbeidsmarkt van morgen.   Lees meer…

12/03/2024: Provinciaal STEM-onderwijs in polepositie 

Het provinciaal onderwijs juicht het nieuwe plan van onderwijsminister Ben Weyts ter versterking van het TSO- en BSO-onderwijs toe. Voorzitter Luk Lemmens: “We merken hierin de bevestiging dat de reeds ingeslagen koers kan worden voortgezet. Hierbij ligt de nadruk sterk op een geïntensiveerde samenwerking met het bedrijfsleven, een praktijkgericht aanbod dat aansluit bij de behoeften van de arbeidsmarkt en economie, evenals voortdurende investeringen in hoogtechnologisch, didactisch materiaal .  Lees meer…

05/12/2023: Provinciaal onderwijs bezorgd over resultaten PISA 2022 

Het provinciaal onderwijs is bezorgd over de resultaten van PISA 2022, waarbij 15-jarigen getest werden in lezen, wiskunde en wetenschappen. De Vlaamse resultaten gaan immers opnieuw achteruit. Om deze dalende trend een halt toe te roepen, focust het provinciaal onderwijs op haar leerplannen.   Lees meer…

31/10/2023:   Provinciaal onderwijs lanceert strijd om snelste wagen 

Op vrijdag 27 oktober werd in het Provinciehuis van Antwerpen het startschot gegeven voor de ‘Elektro Challenge’. Teams van leerlingen en leraren uit het derde en vierde middelbaar in de richtingen elektriciteit, elektrotechnieken, elektromechanische technieken en voertuigtechnieken werden uitgedaagd om hun kennis elektriciteit en mechanica aan te wenden. De Vlaamse Provincies zetten samen met Provinciaal Onderwijs Vlaanderen (POV) mee hun schouders onder dit project van het Excellentiefonds van minister Weyts.  Lees meer…

04/10/2023: Leerlingenaantallen in het provinciaal onderwijs nemen toe  

Het provinciaal onderwijs in Vlaanderen, gespecialiseerd in TSO- en BSO-onderwijs, blijft groeien. Het provinciaal leerplichtonderwijs kende in het schooljaar 2014-2015 15.660 leerplichtleerlingen. In 2023-2024 tellen we 18.055 leerlingen. In het schooljaar 2022-2023 was dat 17.938.  Lees meer…

21/09/2023: Provinciaal onderwijs en bedrijven slaan handen in elkaar voor betere aansluiting op arbeidsmarkt 

Met de snelle digitalisering, energietransitie, elektrificatie, AI en tal van technologische ontwikkelingen volgen economische en maatschappelijke transities zich in een alsmaar sneller tempo op. Bedrijven vinden niet makkelijk de juiste profielen om deze uitdagingen aan te pakken. Daarom engageert het Provinciaal Onderwijs Vlaanderen (POV) zich al jaren om niet alleen kwaliteitsonderwijs voor haar leerlingen aan te bieden, maar ook om een sterke partner voor bedrijven en organisaties te zijn. Op 19 september werd op een sector- en bedrijvenevent in Antwerpen een website gelanceerd die de banden tussen provinciale scholen en bedrijven versterkt.   Lees meer…

24/05/2023: Meer laadpalen in Vlaanderen: EV Belgium en het Provinciaal Onderwijs Vlaanderen slaan de handen in elkaar 

Vlaanderen staat voor een grote energietransitie. Daarbij moet er een versnelling hoger geschakeld worden bij de uitrol van een laadpalennetwerk in Vlaanderen. Er wordt een snelle groei verwacht van de installatie van laadpalen bij bedrijven en particulieren en de publieke laadinfrastructuur. Dit is enkel mogelijk als er genoeg kennis en handen zijn die deze ambitie waar maken. En dat begint met onderwijs dat leerlingen vertrouwd maakt met nieuwe technologieën zoals laadpalen. Daarbij is geen tijd meer te verliezen. Daarom slaan het provinciaal onderwijs en EV Belgium de handen in elkaar. Blitz Power, lid van EV Belgium, schenkt als eerste 20 laadpalen aan het provinciaal onderwijs die als didactisch materiaal ingezet zullen worden. Daarnaast wordt ook een opleiding voor leerkrachten voorzien in samenwerking met EV Belgium en de koepel van het Provinciaal Onderwijs Vlaanderen.  Lees meer…


16/05/2023: POV is als aanbieder van buitengewoon basisonderwijs zeer bezorgd over de resultaten van PIRLS 2021 

“Uiteraard zijn we zeer bezorgd over de resultaten van PIRLS 2021. We zien in Vlaanderen al enige tijd een neerwaartse tendens die moet gekeerd worden. Daarom heeft het provinciaal onderwijs de voorbije jaren niet stilgezeten wat het leesbeleid in onze scholen betreft”, reageert Luk Lemmens, voorzitter van het Provinciaal onderwijs Vlaanderen. “We zien een voorzichtige vooruitgang in onze buitengewone basisscholen door een zeer aanklampende begeleiding door onze pedagogisch begeleiders die zich in de wetenschappelijke kaders verdiept hebben en deze naar de praktijk vertaald hebben: op maat ván en samen mét de scholen.”   Lees meer…


03/05/2023: Meer leraren vanuit bedrijven naar technische en beroepsopleidingen in het provinciaal onderwijs 

Provinciaal Onderwijs Vlaanderen is tevreden met de decretale inbedding dat werknemers uit bedrijven vanaf september 2023 kunnen lesgeven via een dienstverleningsovereenkomst. Dit draagt er bijvoorbeeld toe bij dat technische knowhow uit de bedrijfswereld sterker binnengebracht kan worden in ons technische en beroepsonderwijs.  Lees meer…


28/03/2023: Focus op innovatie in nieuwe lessentabellen voor tweede en derde graad van het provinciaal onderwijs

Provinciaal Onderwijs Vlaanderen (POV) heeft in een co-creatieproces de pijlers vastgelegd van een nieuw curriculum in de tweede en derde graad van het secundair onderwijs, waarin de 4 ambities van het provinciaal onderwijs verankerd zijn. Het unieke van dit proces is dat de directeurs van de provinciale scholen, de partnerschappen van de raad van bestuur en wetenschappelijk onderzoek gezamenlijk tot dit curriculum zijn gekomen. Met de leerplannen versterkt het provinciaal onderwijs zijn DNA door de toevoeging van twee nieuwe vakken en de integratie van digitale competenties en leercompetenties in andere vakken.  Lees meer…


20/03/2023: Wijst ‘ONDERWIJZER’ de juiste weg naar het PROVINCIAAL ONDERWIJS?

De krant Het Nieuwsblad heeft vrijdag uitgepakt met een nieuwe app dat ouders informatie aanbiedt over scholen. Het provinciaal onderwijs ziet natuurlijk kansen om haar scholen in de kijker te zetten, maar anderzijds wijst ze op de sterke focus op doorstroomgerichte opleidingen. Arbeidsmarktgerichte opleidingen zijn echter even waardevol en blijven onder de waterlijn.  Lees meer…


13/03/2023: Provinciaal Onderwijs Vlaanderen bevestigt kopstartpositie binnen duaal leren

Op donderdag 16 maart organiseert het Provinciaal Onderwijs Vlaanderen (POV) een uniek info- en netwerkevent in PIVA Antwerpen met als thema duaal leren. Zo’n 200 deelnemers schreven zich in voor één van de twee evenementen die op touw gezet zijn in het kader van het ESF-project ‘Beestig duaal’. Hoofdpartners zijn de provinciale school De Wijnpers, Boerenbond, Eduplus, Traject X en de pedagogische begeleidingsdienst van POV.  Lees meer…


21/10/2022: REACTIE Provinciaal Onderwijs Vlaanderen op artikel duaal leren dat in De Tijd verscheen op 20/10/’22 

Lees meer…

04/10/2022: Provinciaal Onderwijs partner in duaal

Het provinciaal onderwijs in Vlaanderen – gespecialiseerd in TSO- en BSO-onderwijs – gaat de laatste zes jaar stelselmatig vooruit. Dit schooljaar tellen we 17.938 leerlingen verspreid over het leerplichtonderwijs. Dat zijn er 565 meer, ofwel een stijging van 3,25%, t.o.v. de cijfers van vorig jaar. Ook het duaal leren zit in de lift met een stijging van 16,8% dit schooljaar.  Lees meer…

16/06/2022: Het Provinciaal Onderwijs Vlaanderen (POV) reageert ontgoocheld op de beslissing van het Grondwettelijk Hof

Het Provinciaal Onderwijs is zeer ontgoocheld dat de eindtermen tweede en derde graad vandaag vernietigd werden. De eindtermen die nu vernietigd zijn, werden immers vorig jaar unaniem goedgekeurd in het Vlaams Parlement en ontwikkeld door wel 230 mensen uit het onderwijsveld.  Lees meer…

05/10/2021: PROVINCIAAL ONDERWIJS STIJGT VIJFDE JAAR OP RIJ

Het provinciaal onderwijs in Vlaanderen gaat de laatste vijf jaar stelselmatig vooruit. Dit schooljaar tellen we 17.373 leerlingen verspreid over het leerplichtonderwijs. Dat zijn er 721 meer, ofwel een stijging van 4,33% t.o.v. de cijfers van vorig jaar, wat de grootste stijging is sinds vijf jaar.  Lees meer…


14/04/2021: 16 SCHOLEN STOMEN JONGEREN KLAAR VOOR VEILIGHEIDSBEROEPEN (o.a. avAnt Provinciaal Onderwijs)

16 scholen verspreid over Vlaanderen organiseren vanaf volgend schooljaar de nieuwe opleiding ‘Defensie en Veiligheid’ aan leerlingen van de 3de graad technisch secundair onderwijs. De nieuwe opleiding biedt een opstapje richting veiligheidsberoepen bij Defensie, de bewakingssector, de brandweer, de gevangenissen of de politie.  Lees meer…


20/12/2020: PROVINCIAAL ONDERWIJS TEVREDEN MET DOORBRAAK OVER EINDTERMEN

Het provinciaal onderwijs is tevreden dat de uitrol van de eindtermen nu definitief van start kan gaan. Deze liggen in het verlengde van de nieuwe competenties waarop het provinciaal onderwijs (POV) in de eerste graad reeds inzet, met als kernwoorden STEM en digitale competenties. Ook is POV tevreden dat er een praktijkcommissie wordt opgericht die moet oordelen of de invoering goed verloopt in TSO, BSO en KSO. Lees meer…


17/09/2020: PROVINCIAAL ONDERWIJS EFFENT HET PAD NAAR HOGER ONDERWIJS VOOR LEERLINGEN BSO DIE WILLEN VERDER STUDEREN

Het provinciaal onderwijs in Vlaanderen telde dit schooljaar 16.652 leerlingen verspreid over het leerplichtonderwijs. Dat zijn er 443 meer, ofwel een stijging van 2,73% t.o.v. de cijfers van vorig jaar. Vooral het zogenaamde ‘Naamloos zevende jaar’ gooit hoge ogen met een spectaculaire stijging. In dit schakeljaar leert de leerling de stap te zetten van de praktische, concrete aanpak eigen aan het BSO naar een theoretische en abstracte benadering van de leerstof, nodig om hoger onderwijs te kunnen volgen.  Lees meer…


27/08/2020: PETER ADRIAENSENS GEEFT STARTSCHOT VOOR DE BOEKENCHECK 2020

Peter Adriaensens geeft dit jaar het startschot voor Boekencheck. Dit is de actie die secundaire scholen oproept om in de week van 15 september na te gaan of alle leerlingen de nodige schoolboeken en -materiaal hebben om volwaardig aan de lessen te kunnen deelnemen. Want armoede mag nooit in de weg staan van gelijke onderwijskansen voor álle leerlingen. Lees meer…


30/06/2020: PROVINCIALE ZOMERLEERSPELEN

Zeven provinciale scholen richten tijdens de laatste twee weken van augustus tien zomerklassen in voor leerlingen die extra ondersteuning willen om in september vlot de draad op te nemen in de klas. De zomerklassen worden georganiseerd na de oproep van minister van Onderwijs en Vorming Ben Weyts en richten zich voornamelijk op leerlingen van de eerste graad.  Lees meer…

 

12/05/2020: PROVINCIAAL ONDERWIJS IS STARTKLAAR VOOR 15 MEI

Vanaf 13 maart bieden de scholen van het provinciaal onderwijs vol overgave het aanloopleren aan en dit in alle onderwijsniveaus: buitengewoon basis- en secundair onderwijs, secundair onderwijs, deeltijds onderwijs, volwassenenonderwijs en basis- en kleuteronderwijs in Voeren.Vanaf 15 mei komen we in een nieuwe fase terecht waarbij leerlingen opnieuw naar school zullen komen. Alle provinciale scholen zullen op 15 mei hun deuren openen voor hun leerlingen.  Lees meer…

 

01/04/2020: PRETEACHING UIT DE STARTBLOKKEN IN PROVINCIAAL ONDERWIJS: 30 scholen gaan voor zelfde aanpak preteaching na de paasvakantie

Het provinciaal onderwijs kiest resoluut voor rust in de huis- en studeerkamers. Na de paasvakantie nog slechts 8 tot 16u aan lesopdrachten voor de jongeren. Alle directeurs werkten samen aan 2 survivalkits voor lesgeven (preteaching) in tijden van COVID-19: één voor leraren en één voor directies. Gelijkgerichtheid over de provinciale scholen heen zal ook op niveau van de schoolorganisatie rust brengen. Het maakt samenwerken en delen zoveel gemakkelijker.  Lees meer…

 

22/10/2019: PROVINCIAAL ONDERWIJS BLIJFT IN WEST-VLAANDEREN

Het Provinciaal Technisch Instituut (PTI) in Kortrijk maakt deel uit van het netwerk van 48 provincialeonderwijsinstellingen. Het aantal leerlingen groeide er dit schooljaar met 7%. Dat is meer dan dealgemene stijging van 2% in het Provinciaal Onderwijs Vlaanderen (POV).  Lees meer…

 

24/09/2019: Provinciaal onderwijs blijft groeien

Het provinciaal onderwijs in Vlaanderen telde op de derde schooldag van dit schooljaar 16.209 leerlingen verspreid over het leerplichtonderwijs. Dat zijn er 312 meer, ofwel een stijging van 1,96% t.o.v. de cijfers van vorig jaar die we ter beschikking kregen van het departement Onderwijs en Vorming.  Lees meer…

 

24/05/2019: Secundaire scholen starten met gemeenschappelijke leerplannen officieel onderwijs

Op 1 september start de vernieuwde eerste graad van het secundair onderwijs. Ook nieuw is dat de onderwijsverstrekkers van het openbaar onderwijs voor het eerst samen leerplannen ontwikkelen. Scholen van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, van het provinciaal onderwijs en van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs zullen dus vanaf volgend schooljaar werken met als basis de leerplannen voor het officieel onderwijs.  Lees meer…

 

27/03/2019: Goed rapport voor begeleiders van scholen en CLB

Vanmorgen maakt de commissie Monard haar evaluatie van de pedagogische begeleidingsdiensten (PBD) en permanente ondersteuningscellen (POC) van de diverse onderwijsverstrekkers bekend. Dit rapport is een weergave van een opvolgingsevaluatie die liep in het voorjaar van 2018 met conclusies en aanbevelingen zowel aan het adres van alle diensten als naar de overheid.  Lees meer…

 

01/02/2019: NIEUWE VOORZITTER VAN PROVINCIAAL ONDERWIJS VLAANDEREN

Deze week werd gedeputeerde Luk Lemmens (N-VA, Antwerpen) verkozen als voorzitter van de Raad vanBestuur van Provinciaal Onderwijs Vlaanderen (POV), de koepel van alle provinciale scholen en centra.  Lees meer…

 

18/09/2018: PROVINCIAAL ONDERWIJS ZET GROEI VOORT

Het provinciaal onderwijs in Vlaanderen telde op de derde schooldag van dit jaar 15 761 leerlingen verspreid over het leerplichtonderwijs.  Lees meer…

 

22/06/2018: Onze STEM in het verhaal

TECHNISCHE EN BEROEPSSCHOLEN ZIJN NIET OP DE SUKKEL MET STEM. Bij het lezen van het artikel “STEM is jong en hip, behalve in bso en tso” in De Standaard van 21 juni 2018 kwam in het provinciaal onderwijs de beroepsfierheid van het technisch en beroepsonderwijs naar boven.  Lees meer…

 

22/05/2018: Modelovereenkomst beschermt persoonsgegevens in onderwijs

Op 25 mei 2018 worden de vernieuwde privacyregels (GDPR) van kracht. Net als andere sectoren engageert het onderwijs zich om de privacy van leerlingen, internen, studenten, cursisten en personeelsleden conform die verscherpte regels te beschermen.  Lees meer…

 

20/04/2018: Ouders vinden levensbeschouwing en burgerschapsvorming belangrijk voor hun kinderen

Uit een bevraging bij ouders van officieel gesubsidieerde scholen in Vlaanderen en openbare scholen in Nederland blijkt dat ouders vinden dat levensbeschouwing en burgerschapsvorming een plaats moeten krijgen op school.  Lees meer…

 

16/04/2018: Jaarverslag CLB’s

De begeleiding die het CLB biedt aan leerlingen wordt jaar na jaar intensiever. Daarbij doen steeds meer van deze leerlingen een beroep op de draaischijffunctie van het CLB zoals blijkt uit de jaarcijfers van het schooljaar 2016 – 2017. Het jaarverslag kan u  hier  terugvinden.

 

18/09/2017: Leerlingenaantallen “Secundair provinciaal beroepsonderwijs in de lift”

15 779 leerlingen en hun ouders kiezen bewust voor het provinciaal onderwijs. Het provinciaal onderwijs is in stijgende lijn.  Lees meer…

 

13/09/2017: Grootste ondersteuningsnetwerk van Vlaanderen van start

Op woensdag 13 september 2017 werd het Ondersteuningsnetwerk Centrum officieel voorgesteld in het Provinciehuis te Leuven. Gedeputeerde voor onderwijs Marc Florquin, Jo De Ro, schepen van onderwijs van de stad Vilvoorde en Erwin De Mulder, coördinerend directeur scholengroep Brussel van het GO! namen het woord namens de elf inrichtende machten die de handen in elkaar slaan om dit netwerk op te starten. Dit netwerk gaat scholen, leerlingen en leerkrachten in Vlaams-Brabant, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Oost-Vlaanderen, Antwerpen en Limburg ondersteunen.  Lees meer…

 

12/09/2017: Persuitnodiging ‘Voorstelling grootste ondersteuningsnetwerk van Vlaanderen’

Op woensdag 13 september 2017 wordt om 11 uur het Ondersteuningsnetwerk Centrum officieel voorgesteld in het Provinciehuis, Provincieplein 1 in 3010 Leuven. Het Ondersteuningsnetwerk werd door elf inrichtende machten uit het GO!, OVSG en POV opgericht om gewone scholen in Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Limburg en Antwerpen te ondersteunen om leerlingen met een grote zorgnood beter onderwijs te bieden.  Lees meer…

 

10/09/2017: Hackaton voor suïcide preventie zoekt Creatieve en Digitale Pioniers

Het initiatief “Hey hoe gaat het” dat de belangrijkste doodsoorzaak bij jongeren wil onder de aandacht brengen en ijvert voor preventie van suïcide van jongeren in Vlaanderen, organiseert samen met Junction een hackaton in Antwerpen op 18 en 19 november. Een hackathon is een “coding & creation” marathon waar deelnemers met verschillende achtergronden, verdeeld in zo divers mogelijk samengestelde teams, oplossingen bedenken.  Lees meer…

 

27/04/2017: Chatten met het CLB tijdens de vakantie. Het kan!

CLBch@t is deze zomer voor de eerste maal ook beschikbaar tijdens de zomervakantie!  CLBch@t is het netoverstijgende chatproject van de CLB-sector. Zo kunnen leerlingen én hun ouders met vragen ook online terecht bij het CLB.  Lees meer…

 

18/04/2017: Jaarcijfers CLB: zorgvragen vragen alsmaar meer ondersteuning

De Centra voor Leerlingenbegeleiding zien in hun jaarlijkse cijfers dat het aantal interventies nodig om aan een zorgvraag tegemoet te komen, alsmaar stijgt. Van gemiddeld 3,15 interventies per zorgvraag in 2012-2013 naar 3,7 vorig schooljaar. Bovendien stijgt het aantal leerlingen waarvoor de centra samenwerken met externe partners jaar na jaar. In 2015-2016 deden maar liefst 55.490 leerlingen een beroep op onze dienstverlening.  Lees meer…

 

20/02/2017: CLIL-leraar, een job met toekomst!

CLIL (Content and Language Integrated Learning) is een onderwijsvorm waarin een niet-taalvak via een vreemde taal (Engels, Frans of Duits) onderwezen wordt. Vandaag gaat de eerste sessie van de cursus CLIL-methodologie van Provinciaal Onderwijs Vlaanderen van start. Deze cursus bleek razend populair, want alle sessies waren onmiddellijk volzet! In totaal zullen zo’n 70 leerkrachten worden nu ondergedompeld in de wereld van CLIL.  Lees meer…

 

01/02/2017: De cursist aan de kant: aangekondigde hervormingen volwassenenonderwijs

De provinciale centra van volwassenenonderwijs zijn bijzonder ongerust over de aangekondigde hervormingen in het volwassenenonderwijs. Wat is de rationale achter deze vergaande ingrepen? Het volwassenenonderwijs is vandaag de dag een performante sector, zowel op het vlak van aanbod als op het vlak van kwaliteit. Wat nu voorligt, komt zeker niet ten goede aan de cursist die op zoek gaat naar levenslang leren en inburgering.  Lees meer…

 

17/01/2017: Persbericht modernisering secundair onderwijs

Het is belangrijk voor onze scholen en schoolbesturen dat de matrix geland is. Onze scholen en schoolbesturen gaan nu samen aan de slag om dit kader concreet te vertalen in een schoolconcept. Ze benutten hierbij maximaal de kansen aangereikt door de modernisering van het secundair onderwijs.  Lees meer…

 

28/11/2016: Onderwijs en voedingsindustrie samen voor gezonde scholen

De onderwijsverstrekkers willen gezondheidsbevorderend werken. Kiezen voor ongezond is vaak veel te makkelijk. Op school kunnen we onze leerlingen stimuleren en motiveren om te kiezen voor gezonde voeding en dranken. Met deze engagementsverklaring willen we de scholen, centra en academies hierbij ondersteunen.  Lees meer…

 

25/08/2016: Café, coach en carrière – Provinciaal Onderwijs Vlaanderen en de lerarenopleiding in de bres voor startende leraren

De laatste jaren stijgen de cijfers met betrekking tot de uitval van startende leerkrachten binnen de eerste vijf jaar van hun loopbaan spectaculair. Om hierin verandering te brengen, wil Provinciaal Onderwijs Vlaanderen (POV), de pedagogische begeleidingsdienst van het provinciaal onderwijs, uit een ander vaatje tappen.  En waar kan dat beter dan op café?

 

14/04/2016: Meer dan 6 leerlingen op 10 komen in contact met het CLB

De  cijfers over de CLB-werking van het schooljaar 2014-2015 zijn bekend. Nieuw dit jaar zijn de cijfers over het M-decreet, meer details over het medisch onderzoek en de leerplichtbegeleiding, en een indeling per leeftijd. Opvallend: meer dan 6 op 10 van de leerlingen in Vlaanderen komen bij ons over de vloer. Dat zijn er 704.334 van de 1.136.023. Voor ruim 1 op 3 daarvan namen we een zorgvraag op. Voor 52.238 zochten we een oplossing in de externe hulpverlening.

 

28/01/2016: Versterking interlevensbeschouwelijke dialoog in het officieel onderwijs

Op vraag van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits hebben de vertegenwoordigers van de zeven erkende instanties en vereniging van de levensbeschouwende vakken en de drie officiële onderwijsverstrekkers het GO!, het gemeentelijk en stedelijk onderwijs (OVSG) en het provinciaal onderwijs (POV) een akkoord bereikt over de versterking van de dialoog tussen de verschillende levensbeschouwingen en de school. De ondertekenaars geven met deze engagementsverklaring ruimte aan scholen en directies om verregaand samen te werken.  Lees meer…

 

26/01/2016: Samenwerken voor een sterk openbaar onderwijs

In opdracht van Vlaams minister van onderwijs Hilde Crevits hebben de drie officiële onderwijsverstrekkers – het GO!, het gemeentelijk en stedelijk onderwijs (OVSG) en het provinciaal onderwijs (POV) – de afgelopen maanden voorstellen uitgewerkt voor een intensievere samenwerking. Hiermee beoogt de minister een versterking van het openbaar onderwijs.  Lees meer…

 

14/09/2015: 15 636 leerlingen in het provinciaal onderwijs

Op 1 september 2015 wandelden 15 636 leerlingen door de poorten van de provinciale scholen en centra in Vlaanderen. Hoewel de cijfers nog niet definitief zijn – de officiële telling wordt in februari door het Ministerie van Onderwijs en Vorming gehouden – geven ze toch al een goede indicatie.  Lees meer…

 

30/03/2015: Provinciaal Onderwijs Vlaanderen lanceert test: ‘Is jouw school klaar voor het M-decreet?’

Het nieuwe M-decreet baart menig directeur, zorgcoördinator en leerkracht kopzorgen. Toch hoeft dit niet zo te zijn: vele scholen hebben immers al een goed uitgewerkt zorgbeleid en zijn klaar om het M-decreet in werking te laten treden. De pedagogische begeleiding van Provinciaal Onderwijs Vlaanderen ontwikkelde nu een online test voor scholen zodat ze kunnen meten hoe inclusief ze al werken.  Lees meer…

 

10/02/2015: CLB’s (h)erkennen werkdruk crisisteams, kinderen en jongeren blijven eens te meer in de kou staan!

Gisteren vernamen we via de pers dat het crisismeldpunt in de provincie Antwerpen gedurende een week de deuren sluit wegens hoge werkdruk. De CLB’s van de officiële centra van de provincie Antwerpen vrezen dat hierdoor leerlingen in de kou blijven staan. Als eerste opvangnet voor leerlingen met dringende problemen betekent dit dat CLB’s zelf naar oplossingen zullen moeten zoeken.  Lees meer…

 

12/12/2014: CLB roept op: wie brengt leerlingen naar medisch onderzoek?

Centra voor leerlingenbegeleiding moeten 10% inleveren op werkingsmiddelen en 2% op personeel. Dat betekent dat we zwaar moeten snoeien. Vooral in vervoer. Want naast kleine andere besparingen is vervoer de voornaamste post waarop we nog kunnen besparen. Concreet gaat het om het leerlingenvervoer in functie van de medische onderzoeken en de dienstverplaatsingen van CLB’ers. We roepen iedereen op om te helpen zoeken naar alternatieven, om de werking niet in het gedrag te laten komen.  Lees meer…

 

15/09/2014: 15 660 leerlingen in het provinciaal onderwijs

15 660 leerlingen, zo veel enthousiaste kinderen en jongeren telde het provinciaal onderwijs op 1 september 2014! Hoewel de cijfers nog niet definitief zijn – de officiële telling wordt in februari door het Ministerie van Onderwijs en Vorming gehouden – geven ze toch al een goede indicatie.  Lees meer…

 

19/06/2014: Kinderrechtencommissaris en onderwijswereld roepen nieuwe regering op om huiswerk te maken

Aan de vooravond van wereldvluchtelingendag geeft kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen samen met de grote onderwijsverstrekkers Mieke Van Hecke (VSKO), Raymonda Verdyck (GO!), Patrick Weyn (POV) en Patriek Delbaere (OVSG) een signaal aan de nieuwe regeringen.  Lees meer…

 

07/05/2014: Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB) vullen 16 keer het Sportpaleis

1 op 3. Dat is het naakte cijfer. Voor 1 op 3 leerlingen in Vlaanderen nam het CLB tijdens het schooljaar 2012-2013 een zorgvraag op. Daarmee vullen ze 16 keer het sportpaleis. Dankzij de invoering van het informaticasysteem LARS kan de sector voor het eerst cijfers voorleggen over de werking. En die cijfers liegen er niet om.  Lees hier het persbericht.

 

17/03/2014: Provinciaal Onderwijs Vlaanderen geen voorstander van één publiek net

Op 17 maart stelde Provinciaal Onderwijs Vlaanderen, de koepelorganisatie van het provinciaal onderwijs, het memorandum voor de volgende Vlaamse Regering voor. Inga Verhaert, Antwerps gedeputeerde voor onderwijs en voorzitster van Provinciaal Onderwijs Vlaanderen, wees daarbij de Vlaamse plannen voor de oprichting van één publiek net resoluut af.  Lees meer…

 

10/02/2014: Provinciaal Onderwijs Vlaanderen tevreden met evaluatierapport

Vandaag ontvingen de verschillende pedagogische begeleidingsdiensten en het Samenwerkingsverband van de Netgebonden Pedagogische Begeleidingsdiensten (vzw SNPB) het eindrapport van de evaluatie die vorig schooljaar plaatsvond en een samenvattend rapport dat een beeld schetst van de werking van pedagogische begeleidingsdiensten in Vlaanderen. Provinciaal Onderwijs Vlaanderen is tevreden met de resultaten van de evaluatie en heeft aan een aantal aanbevelingen reeds een gevolg gegeven.  Lees meer…