Provinciaal Onderwijs Vlaanderen treedt op als vertegenwoordiger namens de vijf Vlaamse provincies in hun opdracht als initiatiefnemer inzake provinciaal onderwijs.

Dat houdt in dat Provinciaal Onderwijs Vlaanderen de belangen en standpunten verdedigt van de provinciale inrichtende machten en hun scholen en centra alsook van de aangesloten leden; en dat zij door de overheid erkend wordt als één van de representatieve verenigingen van inrichtende machten.


Om deze opdracht concreet in te vullen:

  • informeert POV zich permanent over nieuwe en op handen zijnde ontwikkelingen;
  • neemt POV een aantal vertegenwoordigende opdrachten waar om haar standpunten en belangen in de discussies in te brengen;
  • bereidt POV de standpuntbepaling door de Vlaamse gedeputeerden voor onderwijs voor;
  • communiceert POV intern en extern over haar standpunten en bekommernissen.