Op 27 maart 2019 ontvingen de verschillende pedagogische begeleidingsdiensten het eindrapport van de herevaluatie die vorig schooljaar plaatsvond en een samenvattend rapport dat een beeld schetst van de werking van pedagogische begeleidingsdiensten in Vlaanderen. Provinciaal Onderwijs Vlaanderen is tevreden met de analyse en gaat volop aan de slag met de aandachtspunten en aanbevelingen.