Missie provinciaal onderwijs

 • Provinciaal onderwijs biedt pluralistisch, kwaliteitsvol en betaalbaar onderwijs dat flexibel inspeelt op hedendaagse ontwikkelingen en regionale eigenheden.
 • Professionele medewerkers staan borg voor een brede persoonlijke ontwikkeling van onze leerlingen en cursisten in nauwe samenwerking met alle belanghebbenden.
 • Wij zetten in op innovatie in een eigentijdse infrastructuur. We werken met dynamische leermiddelen en methodieken en hebben bijzondere aandacht voor welzijn, milieu en duurzaamheid.
 • We garanderen een inspirerende en motiverende leer-, leef- en werkomgeving.
 • Wij respecteren eigenheid, waarderen inzet, betrokkenheid en creativiteit. We streven naar het welbevinden van elke persoon en versterken de aanwezige talenten.

Ambities provinciaal onderwijs

 • Leerlingen, studenten, cursisten en medewerkers hun talenten maximaal laten ontwikkelen.
 • We zijn een warme organisatie waar welbevinden belangrijk is.
 • Dé kwaliteitsreferentie en partner zijn voor bedrijven en andere professionele organisaties.
 • Pionier zijn op vlak van innovatie.

Waarden provinciaal onderwijs

 • Respect
 • Betrokkenheid
 • Professionaliteit
 • Duurzaamheid
 • Creativiteit