Begeleiding, coaching en professionalisering leidinggevenden

De schoolbesturen van het provinciaal onderwijs in Vlaanderen kiezen voor een eigen leiderschapskader, het Provinciaal LeiderschapsVenster (PLV), om de provinciale scholen en centra te ondersteunen bij de uitbouw van sterk (geïntegreerd[1]) schoolleiderschap. Onder schoolleiderschap[2] verstaan we: richting wijzen en invloed uitoefenen om samen schooldoelen te formuleren en te bereiken.[3] 

Het Provinciaal LeiderschapsVenster is tot stand gekomen in uitvoering van de vier ambities van het provinciaal onderwijs, met aandacht voor het wetenschappelijk onderzoek en de inbreng van verschillende stakeholders. 

We gebruiken het provinciaal leiderschapsvenster als een kader om een leiderschapsteam samen te stellen en om in aanvangsbegeleiding, coaching en professionalisering van leidinggevenden te voorzien. Het is een uiting van een gedeelde visie op leiderschap over de 5 provincies heen. Het stimuleert tot de ontwikkeling van een gemeenschappelijke taal over schoolleiderschap binnen het provinciaal onderwijs (aanbevelingen onderzoek E. Verbiest[4]).

De begeleiding en professionalisering van leidinggevenden wordt na een intakegesprek op maat uitgewerkt.

Vragen of interesse? Contacteer:  sarah.demulder@pov.be.

[1] Samengaan van gedeeld leiderschap & onderwijskundig leiderschap: school leadership for learning: Talis 2013
[2] Schoolleiderschap verwijst zowel naar leiderschap als management
[3] Leithwood, K. A., & Riehl, C. (2003). What we know about successful school leadership. Philadelphia, PA: Laboratory for Student Success, Temple University
[4] Verbiest, E. onderzoek in opdracht van de Vlaamse overheid: “Naar competenties en professionalisering van leidinggevenden in het basis en secundair onderwijs”