Het decreet betreffende de kwaliteit van het onderwijs bepaalt dat de pedagogische begeleidingsdiensten een werkingscode moeten uitschrijven en deze kenbaar maken bij hun gebruikers. 

Provinciaal Onderwijs Vlaanderen evalueert op regelmatige basis deze werkingscode op haar bruikbaarheid en haar relevantie.