Leren van elkaar: binnen, maar ook buiten de grenzen van de school of het centrum, de provincie en de landsgrenzen.

Internationalisering is een opdracht van Provinciaal Onderwijs Vlaanderen. Scholen en centra stimuleren tot en ondersteunen bij participatie aan internationaal gerichte initiatieven is uiterst belangrijk, zowel specifiek voor de pedagogische begeleidingsdienst als voor de koepelorganisatie in haar geheel.

  • U hebt zin om in het buitenland een opleiding te volgen?
  • U hebt een goed idee en zoekt buitenlandse partners?
  • U wil een vakgroep de kans bieden om in het buitenland expertise op te doen?

 We zitten graag samen met u om uw projectidee mee vorm te geven. Contacteer  koen.bouve@pov.be of  sarah.demulder@pov.be.

Internationale projecten

Augmented reality in het beroepsonderwijs – Spatial Awareness for vulnerable learners with AR-tools (SAVLAR)

 In dit project zet POV samen met Nederland, Frankrijk en Turkije in op een verbetering van ruimtelijk inzicht bij leerlingen uit het beroepsonderwijs en zal het de innovatieve tool van Augmented Reality implementeren in het onderwijs.

Gamebased lezen – Increase reading pleasure and -skills in VET (iREAD)

Met dit project wil POV werken aan het leesplezier van jongeren en op die manier de leesvaardigheid verhogen.

Duale opleidingen online evalueren – Digital Innovation for Competencies Assessment and Validation in Work-based Learning Experiences (APPSKILL+)

POV werkt Europees mee aan de ontwikkeling van een tool voor evaluatie binnen het duaal onderwijs.

Empower Teachers to Triger Work-Based Learning

POV is partner in het KA2-project E-wbl, workbased learning. Samen met andere Europese partners willen we ons verdiepen in duaal leren. Er worden modules ontwikkeld voor de professionalisering van leerkrachten.

Boost for CLIL in VET

Key Action 2 project for making a MOOC course and a Share!-platform & forum.

Future Teacher 3.0

Future Teacher 3.0 as a bridge to accessible and customised adult education.

Outstanding Newly Qualified Teacher Programme

Key Action 2 project focussing on newly qualified teachers.

Enhancing Entrepreneurship in Education

This project intended to find out what the role of a local government could be in enhancing entrepreneurship in their schools.