Lees Wijs

2020-2022

Lees Wijs is een nieuw traject rond begrijpend lezen, waar effectieve leesdidactiek centraal staat. Het doel is leerlingen liever en dieper te laten lezen.

i-Learn

2020-2021

i-Learn ontwikkelt een online portaal waarop educatieve toepassingen op een toegankelijke manier beschikbaar gesteld kunnen worden. Om door het bos de bomen nog te kunnen zien, voorziet het project ook begeleiding en coaching van leerkrachten om het portaal optimaal te gebruiken in hun lessen.