Project Excellentiefonds – Elektro Challenge

2023-2024

Elektrotechnici maken een essentieel deel uit van onze toekomst. Met dit project, gefinancierd met de Excellentiefondsmiddelen van de Vlaamse Overheid en de projectpartners, dagen we elektrotechnici in opleiding uit.

‘Elektro Challenge’ biedt leerlingen uit het 3de en 4de jaar secundair in een ‘elektro’-richting de kans om voeling te krijgen met hun toekomst en ondersteunt hen hierin.

‘Elektro Challenge’ biedt bedrijven de kans om deze jongeren met pit te leren kennen en hen een unieke kans te bieden om de werkplek te leren kennen en de mogelijkheden te zien die daar voor hen in het verschiet liggen.

‘Elektro Challenge’ biedt beide werelden de kans om elkaar te leren kennen, om talenten te leren kennen, om samen te werken,… en dit passend binnen het curriculum en de onderwijstijd van hun opleiding. Bovendien krijg je hierbij ook nog eens de begeleiding van POV en de partners.

PNA B+ Project

2022-2024

Prioritaire nascholing 2022-2023 en 2023-2024: professionalisering lerarenteams secundair onderwijs rond wiskunde – PAV in de eerste graad B-stroom.

Level-Up

2022-

Level-Up is een project van GO! in samenwerking met begeleidingsdiensten van POV, GO! scholengroep Impact, HoWest, RVO Society, en Agoria. Het opzet en de materialen voor het begeleidingstraject voor leraren(teams) worden ontwikkeld door het consortium met diverse kernteams en lerarenteams in pilootscholen, vanuit hun school- en curriculumorganisatie en didactiek.

VLAIO Power It UP

2023-

Vanuit het bestaande Level-Up-project willen we een vervolgproject opzetten dat gericht is op het professionaliseren van leerkrachten 3de graad secundair onderwijs uit de dubbele finaliteit en arbeidsmarkt finaliteit zodat zij de digitale competenties en datageletterdheid van hun leerlingen kunnen verhogen. Hiertoe zullen twee trajecten ontwikkeld worden.

Leeswijze Leerlingen

september 2023 – september 2024

Met Lesson Study aan de slag rond effectieve leeslessen op school.

i-Learn

2020-

i-Learn ontwikkelt een online portaal waarop educatieve toepassingen op een toegankelijke manier beschikbaar gesteld kunnen worden. Om door het bos de bomen nog te kunnen zien, voorziet het project ook begeleiding en coaching van leerkrachten om het portaal optimaal te gebruiken in hun lessen.