Provinciaal Onderwijs Vlaanderen is de koepelorganisatie van de provinciale scholen en centra in Vlaanderen. De voorganger van Provinciaal Onderwijs Vlaanderen, de Cel voor het Provinciaal Onderwijs (CVPO), werd opgericht in 1984. Provinciaal Onderwijs Vlaanderen bestaat sinds 2001 in haar huidige vorm.

De vijf Vlaamse provincies organiseren onderwijs in één of meerdere vormen. Secundair en volwassenenonderwijs vormen de hoofdmoot van het onderwijsaanbod in de provincies. Daarnaast richten de provincies ook basis-, deeltijds secundair en buitengewoon onderwijs in. Tenslotte zijn er ook enkele provinciale centra voor leerlingenbegeleiding (CLB).

De raad van bestuur onder voorzitterschap van gedeputeerde Luk Lemmens tekent het algemene beleid uit voor Provinciaal Onderwijs Vlaanderen. De leden van de vergadering bestaan uit de vijf Vlaamse onderwijsgedeputeerden, telkens bijgestaan door een onderwijsexpert uit hun provincie, en de directeur van Provinciaal Onderwijs Vlaanderen. De directeur, Griet Mathieu staat in voor het dagelijkse bestuur van de organisatie en wordt daarin bijgestaan door de coördinator van de pedagogische begeleidingsdienst, Marieke Van Nieuwenhuyze.

De kerntaken van Provinciaal Onderwijs Vlaanderen – belangenbehartiging, begeleiding en nascholing – staan centraal in de dagelijkse werking van de organisatie.