POV

Er zijn op dit moment geen openstaande vacatures.

Onderwijspartners

De onderwijsinspectie is op zoek naar :


Provinciaal onderwijs / CLB

Het provinciebestuur van West-Vlaanderen heeft momenteel 1 vacature voor het directieteam in het Provinciaal Technisch Instituut in Kortrijk, nl.:

  • Adjunct-directeur PTI Kortrijk: inschrijven tot en met 04/01/2021

De functiebeschrijving kan u hier raadplegen.

Solliciteren

Indien u geïnteresseerd bent om les te geven in het provinciaal onderwijs of te werken in een provinciaal CLB, wendt u zich rechtstreeks tot de provincie waartoe de school/centrum van uw keuze behoort.