POV

Provinciaal Onderwijs Vlaanderen zoekt een pedagogisch begeleider FINANCIËLE GELETTERDHEID

Externen
Onderwijspartners

De onderwijsinspectie zoekt een enthousiaste management assistent!
Meer informatie en het formulier om je kandidaat te stellen vind je op www.onderwijsinspectie.be
Solliciteren kan tot uiterlijk 6 januari 2023.

Provinciaal onderwijs / CLB

Solliciteren

Indien u geïnteresseerd bent om les te geven in het provinciaal onderwijs of te werken in een provinciaal CLB, wendt u zich rechtstreeks tot de provincie waartoe de school/centrum van uw keuze behoort.