Onderwijspartners

Koninklijk Werk IBIS zoekt:

Externen

Werken bij de onderwijsinspectie?
De Vlaamse onderwijsinspectie legt een specifieke wervingsreserve aan. Klik hier voor meer info.

Solliciteren

Indien u geïnteresseerd bent om les te geven in het provinciaal onderwijs of te werken in een provinciaal CLB, wendt u zich rechtstreeks tot de provincie waartoe de school/centrum van uw keuze behoort.