POV

Pedagogisch begeleider wiskunde 2e/3e graad secundair onderwijs (doorstroom en dubbele finaliteit)
Raadpleeg de vacature.

Externen

Stafmedewerker juridische dienst COC
Raadpleeg de vacature.

Onderwijspartners

Er zijn op dit moment geen openstaande vacatures.

Provinciaal onderwijs / CLB

Er zijn op dit moment geen openstaande vacatures.

Solliciteren

Indien u geïnteresseerd bent om les te geven in het provinciaal onderwijs of te werken in een provinciaal CLB, wendt u zich rechtstreeks tot de provincie waartoe de school/centrum van uw keuze behoort.