POV

Provinciaal Onderwijs Vlaanderen heeft momenteel geen openstaande vacatures.

Externen
Onderwijspartners
  • Ligo, Centrum voor Basiseducatie Gent-Meetjesland-Leieland zoekt een directeur.
Provinciaal onderwijs / CLB

Solliciteren

Indien u geïnteresseerd bent om les te geven in het provinciaal onderwijs of te werken in een provinciaal CLB, wendt u zich rechtstreeks tot de provincie waartoe de school/centrum van uw keuze behoort.