POV

Er zijn op dit moment geen openstaande vacatures.

Externen

Er zijn op dit moment geen openstaande vacatures.

Provinciaal onderwijs / CLB

Er zijn op dit moment geen openstaande vacatures.

Solliciteren

Indien u geïnteresseerd bent om les te geven in het provinciaal onderwijs of te werken in een provinciaal CLB, wendt u zich rechtstreeks tot de provincie waartoe de school/centrum van uw keuze behoort.