Het provinciaal onderwijs wil warme scholen en centra, die openstaan voor elk kind, elke leerling, cursist, ouder en professional.

Wij verwelkomen en erkennen een brede diversiteit in al zijn vormen zoals culturen, levensbeschouwingen, geaardheid en een verscheidenheid aan talenten en competenties. We bieden kansen en uitdagingen voor iedereen.

Onder pluralisme verstaan we het respecteren van de eigenheid van elk individu. Wij zijn overtuigd van de gelijkwaardigheid van elke mens. Door de ander te ontmoeten, te leren kennen, te begrijpen en te waarderen ervaren alle betrokkenen dat verschillen verrijkend zijn. We zoeken naar wat ons verbindt en aanvaarden deze verschillen zonder vooroordelen.

Onze scholen en centra hebben een eigen identiteit en zijn maatschappelijk geëngageerd. Ze bieden ruimte voor keuzemogelijkheden en laten de betrokkenen die keuzes ook maken.

Leerlingen, cursisten en professionals maken zo ‘samen’ school tot een warme en diverse leefgemeenschap. Wie openstaat voor verscheidenheid ziet meer, ervaart meer en leert meer. Wie ‘samen’ leert en onderwijs maakt, draagt bij tot een tolerante samenleving en versterkt een positieve deelname aan een samenleving in evolutie.