Provinciaal Onderwijs Vlaanderen vertrekt bij begeleiding en nascholing vanuit een duidelijke visie op effectief leren.

Scholen en centra zijn eigenaar van hun eigen leerproces

Alle ondersteuningsinitiatieven staan in het teken van leerling/cursist-gerelateerde uitdagingen. We brengen de noden van leerkrachten in kaart om aan deze uitdagingen tegemoet te komen.

We verleiden scholen en centra tot leren en richten ons ook tot doelgroepen die niet onmiddellijk de nood tot professionalisering aanvoelen. We stimuleren hen om zelf leerdoelen te bepalen en te expliciteren. We vertrekken steeds van aanwezige kennis, vaardigheden en talenten. Bedoeling is hen aan te zetten tot (verdere actie), toepassing en reflectie binnen hun eigen werkcontext.

Verbindend samenwerken

Verbindend samenwerken is het uitgangspunt van al onze ondersteuningsinitiatieven. Hierbij verbinden we de behoeften en wensen van onze scholen en centra met het aanwezige potentieel binnen de organisatie en waardevolle (externe) partners. Samen vertalen we de noden of behoeften in gedragen oplossingen. Dat maakt de ondersteuning school- en centrumspecifiek. Als begeleiders faciliteren en bevorderen we zowel het leren van en met elkaar als het organisatieleren, ook over de grenzen van scholen en centra heen.

We stimuleren de uitbouw van partnerschappen zowel binnen als buiten het onderwijsveld.

Partner in learning

Begeleiders en nascholers schatten de te hanteren begeleidersstijl in en nemen bij voorkeur een coachende rol op. Daarbij vertrekken de begeleiders vanuit hun expertise en theoretische kaders, en integreren deze in de praktijk. Actief partnerschap is inherent aan onze ondersteuningspraktijk.

Duurzame verankering

Veranderingen gerealiseerd tijdens een begeleidingstraject worden structureel verankerd in de organisatie, de dagelijkse werking en de cultuur van de scholen en centra. Als lerende organisatie neemt de school of het centrum het project en het proces zelf in handen. Zo creëert de school of het centrum eigenaarschap en worden maximale effectiviteit en duurzaamheid gegarandeerd.

Deze visie steunt op de begeleidingsfilosofie van de pedagogische begeleidingsdienst van Provinciaal Onderwijs Vlaanderen.