Drie schooljaren gebundeld in een plan: 6 + 1 pijlers

  • Pijlers afgestemd op prioriteiten van scholen, centra en schoolbesturen
  • Effectiviteit, check
  • Gefocust op inhoud, just-in-time, op maat en aanklampend, ons DNA
  • OK-kader, rode draad
  • Klasvloer: place to be
  • Begeleidingsmethodieken: doel- en resultaatsgericht

Begeleiden zullen we.
Professionaliseren zullen we.
Alles geïntegreerd.

En dit alles vanuit nabijheid, als partner!

De commissie Monard verwoordde het als volgt:
U kent de directies en zij kennen u.
U kent de leraren, zij kennen u goed.
Een sterke verbondenheid. Mooi, zelfs bijna ontroerend.