Dit project liep van 2018-2021, meer info over het afgeronde project kan je terug vinden via de website  https://projectes.xtec.cat/clil4vet/ .

Vakbekwame leerlingen afleveren die klaar zijn voor een geglobaliseerde wereld? Voor werken binnen Europa? Afgestudeerde vaklui die met anderstaligen kunnen praten over hun vakgebied en leren van elkaar? CLIL toepassen in de vakgerichte opleidingen is een zeer efficiënte manier om dit te bereiken!

Om praktijkleraren hierbij te helpen, startte het Provinciaal Onderwijs Vlaanderen samen met CLIL-experten uit Baskenland, Catalonië, Nederland en Finland het project “BOOST FOR CLIL in VET”. Een goedgekeurd 3-jaar durend Erasmus+ project waarop we alle leraren in praktijkgerichte vakken uitnodigen om deel te nemen.

Wat biedt dit project?

Een uitgebouwde online cursus over CLIL, ondersteuning bij het maken van CLIL-lessen en CLIL-materiaal, een databank waarin jouw lessen komen, maar waaruit je ook materiaal van je collega’s kan halen, een databank voor internationale contacten.

Interesse om te ontdekken wat CLIL voor je leerlingen kan doen?