POV werkt Europees mee aan de ontwikkeling van een tool voor evaluatie binnen het duaal onderwijs.

Samen met de Conlan school (UK), ENAIP Lombardia en de Universita Cattolica Del Sacro Cuore (IT) startte POV in juli 2021 als partner in het KA2 project “Digital Innovation for Competencies Assessment and Validation in Work-based Learning Experiences” (APP-SKILL+)”.

Na een analyse van bestaande evaluaties voor duale opleidingen in de verschillende landen, wordt een gezamenlijke Europese evaluatie ontwikkeld. Deze zal nadien via een online tool ter beschikking gesteld worden. Dit project loopt van maart 2021 tot augustus 2023.

Om het werkveld hierbij te betrekken, zal er voor de testfase samengewerkt worden met scholen uit de verschillende landen.

Wens je meer info? Stuur een mail naar koen.bouve@pov.be