Kritieke succesfactoren van effectieve professionaliseringsinitiatieven door POV

Ondersteuningsinitiatieven, zowel begeleiding als professionalisering van leraren en directies, zijn effectief naarmate ze voldoen aan meerdere van onderstaande criteria.

  • Leren van leerling en cursist staat centraal
  • Didactiek en pedagogische/agogische vaardigheden
  • Gemotiveerd en niet gemotiveerd, beantwoordend aan zelf aangegeven noden en interesses van leraren en directies
  • Autonoom en zelf-regulerend via duidelijke doelen, eigenaarschap
  • Aansluitend bij aanwezige competenties van leraren en directies
  • Verbindend samenwerken, collectief leren, ‘team’
  • Betekenisvolle context: schoolgesitueerd en ingebed in dagelijkse lespraktijk
  • Praktijkonderzoek
  • Duur van het traject
  • Zowel begeleider als nascholer is partner in learning/coach maar geeft ook input van theoretische kaders en wetenschappelijke bevindingen, geïntegreerd in de praktijk (evidence-informed)